Uitval voorkómen

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk onder mijn werknemers?
  • En hoeveel werktijd verliest het bedrijf daarmee?
  • Hoe kan ik als werkgever kosten besparen met preventief beleid?

De mantelzorgmakelaar geeft inzicht en adviseert over oplossingen

Werkgevers kunnen de mantelzorgmakelaar ook vragen om hun hele organisatie eens onder de loep te nemen.

Precies weten hoe het werkt en wat het kost? Overleg met een mantelzorgmakelaar in uw regio

Vind een mantelzorgmakelaar
bij u in de buurt

De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar kent de weg in de zorg, neemt regeltaken van de medewerker over, zodat hij/zij zich weer beter kan concentreren op het werk.
Zo helpt de mantelzorgmakelaar onnodig ziekteverzuim voorkomen.

Ook kan de mantelzorgmakelaar de werkgever adviseren bij het maken van maatwerkafspraken met de werknemer. Zodat de werknemer wordt ontlast en de werkgever kan blijven bouwen op een loyale en gemotiveerde medewerker.

Grijs verzuim

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg.
Medewerkers die ook mantelzorger zijn, voeren bijkomende regeltaken vaak uit in werktijd. Instanties zijn immers alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Het gevolg is dat de medewerker minder aandacht heeft voor zijn/haar werk.

Bovendien brengt het combineren van werk en zorg de nodige spanningen met zich mee. Dit vergroot de kans dat iemand zich ziek meldt. Voor een organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.

De zware combinatie van werk en zorg kan leiden tot:

  • overbelasting: 8,6% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast; dit zijn 380.000 mantelzorgers
  • uitval op het werk: 10% van de werkende mantelzorgers stopt met werken of gaat (tijdelijk) minder werken
  • financiële problemen als gevolg van het (gedeeltelijk) stoppen met werken
  • minder mogelijkheden om op de gewenste manier mantelzorg te verlenen

Over de BMZM

Mantelzorgmakelaars hebben zich verenigd in de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM). Onze leden werken gezamenlijk aan professionalisering (via onder andere nascholing) en streven naar een betere bekendheid en erkenning van het beroep.
Mantelzorgmakelaars die bij de BMZM zijn aangesloten, zijn onafhankelijk, deskundig, dienstbaar en gericht op samenwerking.

Kiezen voor een mantelzorgmakelaar van de BMZM = kiezen voor kwaliteit

beeldmerk BMZM

Contact

Wilt u meer weten over de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars, kijk dan op onze website bmzm.nl of stuur een mail naar info@bmzm.nl.

De 300 mantelzorgmakelaars van de BMZM helpen u graag!

disclaimer